MTK: Hirvikantaa leikattava paikoin reippaasti

Järjestö patistaa metsänhoitoyhdistyksiä käynnistämään neuvottelut hirvitavoitteista metsästäjien ja maanomistajien kesken.

Suomessa metsänomistajien ja metsästäjien yhteistyö sujuu monilla alueilla ja hirvikannan säätely on onnistunut hyvin. Valitettavasti ei kuitenkaan kaikkialla, MTK:sta arvioidaan. Järjestön mukaan maasta löytyy useita hirvitalousalueita, joilla hirvikannan reipas supistaminen on välttämätöntä.

Sellaisilla alueilla, joissa hirvikanta on jatkuvasti asetettua tavoitetta suurempi, tulee käynnistää paikalliset neuvottelut. Metsänhoitoyhdistysten kannattaa kutsua yhteiseen neuvottelupöytään riistanhoitoyhdistyksen hallitus, tuottajien edustus sekä metsänhoitoyhdistyksen hallituksen edustus, MTK opastaa.

Järjestö korostaa, että kaatolupia tulee anoa yli ennakoidun tarpeen. Monissa maakunnissa on käytössä ns. lupapankit, joihin haetaan lupia viidennes yli ennakoidun tarpeen. Jos syksyllä huomataan, että hirviä on ennakoitua enemmän, voidaan lupapankista ottaa lupia joustavasti.

Tarkempaa tietoa hirvitilanteesta saadaan, kun Luonnonvarakeskus julkaisee tuoreet, riistanhoitoyhdistyskohtaiset arviot hirvikannasta. Arvion pitäisi valmistua ensi viikon loppuun mennessä.

Kommentit (2)

  1. Anton Chigurh

    Ei mitään paikoin, vaan kaikkialta. 10000 luupäätä riittää, kunhan niistä yhtään ei ole minun maillani.

  2. Anton Chigurh

    Miljoona juuri nyt näkyvissä olevaa hirvituhohehtaaria (5% maan metsäpinta-alasta, herätys!!!) todistaa, että säätely ei ole onnistunut eikä tule koskaan onnistumaankaan tuollaisella kosmeettisella täpertelyllä. Valta puuntuottajille. Se onnistuu vain lait muuttamalla.

    Syöpäläisten kanssa ei neuvotella. Ne pannaan ruotuun.

Metsänomistus Metsänomistus