MTK: Laskevat tukin hinnat kielivät ylitarjonnasta puumarkkinoilla

Kuitupuussa hintojen lasku näyttää sen sijaan pysähtyneen.

Katkotun puun varastot ovat edelleen hyvällä tasolla niin tukissa kuin kuidussa, MTK arvioi puumarkkinakatsauksessaan. Näin voi päätellä hakkuiden, tuonnin ja puukauppavauhdin perusteella.

Puukaupassa tahti on ollut vuodentakaista rauhallisempi. Tukin tarjonta on ollut kysyntää suurempaa, mistä edelleen laskevat hinnat kertovat. Hinnat ovat laskeneet viime syksystä 5-6 euroa, alueellisesti ehkä jopa enemmän. Kuitupuun hintojen lasku sen sijaan näyttää pysähtyneen – tällä hetkellä kysyntää onkin etenkin kesäkorjuukelpoisilla harvennusleimikoilla.

Järjestön mukaan sahatavaran hintakehitys osoittaa, että sahauksessa tuotanto on ylittänyt kysynnän. Keski-Euroopassa hyönteistuhokuusikoiden sahaus on romahduttanut kuusitukin hinnan ja sekoittanut kuusisahatavaran markkinat. Mäntysahatavaralla hintakehitys on ollut kuustakin heikompaa, mutta vientimäärät ovat kehittyneet myönteisesti.

Korjattu otsikko 17.5. klo 10.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut