MTK: Puukauppavuosi on päättymässä loppukiriin

Tukkipuukohteet menevät puukaupasta lähes suoraan korjuuseen.

Puun ostot ovat lisääntyneet erityisesti tukkipuun kysynnän vetämänä, MTK:n marraskuun puumarkkinakatsauksessa arvioidaan. Havutukkien kysyntään vaikuttaa sekä sahatavaran kysynnän kasvu että pystyvarastojen niukkuus. Tukkipuukohteet menevät puukaupasta lähes suoraan korjuuseen.

Tukkipuuvaltaisten päätehakkuukohteiden osalta myös puunhinta on vahvistunut.

Metsänomistajat ovat MTK:n mukaan vastanneet kysynnän kasvuun hyvin, mutta kuusitukista arvellaan olevan yhä alitarjontaa. Kelirikkokohteiden kysyntä on ollut vahvaa, sen sijaan talvikorjuukohteiden kauppa ei ole vielä merkittävästi noussut.

Puukauppavuosi onkin päätymässä kovaan loppukiriin, järjestöstä arvioidaan. Vaikka kauppaa on käyty vuodentakaista kovempaa tahtia jo muutama kuukausi, koko vuoden puukauppamäärä on silti jäämässä viime vuotta pienemmäksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat