MTK: Puumarkkinatilanne näyttää erinomaiselta

Nyt on kysyntää etenkin harvennuspuulle, järjestön markkinakatsauksessa todetaan.

MTK odottaa alkaneesta vuodesta hyvää puukauppavuotta. Markkinatilanne näyttää erinomaiselta, nyt on kysyntää erityisesti harvennuspuulle, järjestön puumarkkinakatsauksessa todetaan. Kuitu- ja energiapuun osalta myös maksukyky ja -halu alkavat näkyä myös hintatasossa, mikä kannustaa osaltaan metsänomistajia puukauppaan.

Kotimaisen puun käytön ennakoidaan lisääntyvän tänä vuonna merkittävästi: teollisuuspuun käytön odotetaan kohoavan liki 70 miljoonaan kuutioon uusien investointien seurauksena. Koska tuontipuun määrän ennustetaan laskevan 2,5 miljoonaan kuutioon tänä vuonna – pudotusta lähes 10 miljoonaa kuutiota – pitäisi puut teollisuudelle saada pääosin kotimaan korjuumääriä lisäämällä.

Ensiharvennusten ongelmat selvitettävä

Talvi on alkanut korjuukelien kannalta suotuisasti, mikä tukee talviharvennuksien toteuttamista. Myös ensiharvennuksille on ollut kysyntää, katsauksessa todetaan.

Viime vuoden lopulla Metsäkeskus julkaisi selvityksen ensiharvennusten pulmista. MTK muistuttaa, että ensiharvennus on tärkeä toimenpide metsän tulevan kasvun ja kannattavuuden kannalta, joten sen toteuttaminen pitää tehdä metsänomistajien etujen mukaisesti.

Esiin nousseet ongelmat liian suurista korjuumääristä pitää selvittää ja muuttaa alan käytäntöjä, järjestö vaatii. Vain siten voidaan varmistaa metsien kestävää käyttöä metsien kasvua tukien.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm