Myös saamelaiset jättävät PEFC-päivityksen allekirjoittamatta

Saamelaiskäräjät päätti olla osallistumassa jatkoneuvotteluihin.

Saamelaiskäräjien hallitus on ilmoittanut, että se ei allekirjoita PEFC-standardin uudistettua versiota. Saamelaiskäräjät ei myöskään ole valmis osallistumaan jatkoneuvotteluihin saamelaiskulttuurin edellytysten turvaamisen sisällyttämisestä standardiin.

”Saamelaiskäräjien hallitus on tullut siihen tulokseen, ettei se turvaa riittävällä tavalla saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen edellytyksiä”, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso saamelaiskäräjien kotisivulla.

Aikaisemmin myös ely-keskus ja Suomen ympäristökeskus ovat tehneet vastaavan päätöksen.

PEFC-työryhmän mukaan Metsähallituksen ja yksityismetsien edustajat olivat kertoneet olevansa valmiit neuvotteluihin. Saamelaiskäräjät ei kuitenkaan nähnyt jatkoneuvotteluiden käynnistämistä mahdolliseksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito