Ojituksilla yhteys Itämeren hiilipitoisuuden kasvuun

Eniten ilmiöön vaikuttavat ilmastonmuutos ja sen kohottamat sademäärät ja lämpötilat.

Suomen jokien Itämereen kuljettaman hiilen määrä on kasvanut, kertoo Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimus. Itämereen virtaa nykyisin hiiltä 280 000 tonnia vuodessa enemmän kuin 1990-luvun alussa.

Ilmiön taustalla on lähinnä ilmastonmuutos ja sen kohottamat sademäärät ja lämpötilat. Maankäytöllä ja ennen kaikkea ojituksilla on myös vaikutusta hiilipitoisuuksien kasvuun.

”Mitä suurempi osa valuma-alueesta on ojitettu, sitä suurempi oli hiilipitoisuuden nousu. Vähiten ojitetuilla alueilla pitoisuuden nousu oli 20 prosentin luokkaa, kun eniten ojitetuilla alueilla keskimääräinen nousu oli kaksinkertainen”, kommentoi vanhempi tutkija Antti Räike Suomen ympäristökeskuksesta.

Kohonnut hiilipitoisuus samentaa vesiä ja pienentää näkösyvyyttä. Lisäksi kasvanut eloperäisen aineksen kuorma lisää hapettomien pohja-alueiden muodostumisen riskiä.

Kommentit (1)

  1. Ja voisiko nyt toimittaja ottaa selvää, miten on mahdollista, että kulkeutuvan ”hiilen” määrä on kasvanut 1990-luvulta nykypäivään, kun 1990-luvun jälkeen ojitus on ollut kaikenkaikkiaan merkittävästi vähäisempää kuin ennen 1990-lukua?

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat