Ollikainen: Suomen hiilinielu on Lapissa

Ilmastopolitiikka ja vaatimukset luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kaventavat mahdollisuuksia lisätä hakkuita

 

Professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta varoittaa, että ensi vuonna voimaan tuleva EU:n lulucf-politiikka tulee vaikuttamaan metsien käyttöön. Asetuksen tavoitteena on huolehtia, että unionin alueella nielut eivät vähene. Meillä tärkein nielu on metsissä.

”Suomen hiilinielu on lähinnä Lapissa, joten ei ole yhdentekevää, mihin Lapin puu käytetään”, täsmensi Ollikainen puhuessaan tänään Lapin metsätalouspäivillä.

Puulla voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita, mutta metsäteollisuuden nykyisistä tuotteista valtaosa päätyy lyhytaikaiseen käyttöön. Näyttää myös siltä, että puu menettää asemiaan kilpailussa esimerkiksi terästä vastaan. Ruotsissa ollaan siirtymässä ”hiilettömään” teräksen valmistukseen jo tällä vuosikymmenellä, kertoi Ollikainen.

Professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta vaati lisää metsien suojelua.

”Tarvittava neljän miljoonan hehtaarin lisäsuojelutarve saavutettaisiin esimerkiksi, jos kaikki Metsähallituksen talousmetsät suojeltaisiin”, hän ehdotti.

Kotiahon mielestä ainakin Metso-suojeluohjelma tulisi kiireesti laajentaa koskemaan myös Pohjois-Suomea.

Tukea metsien kasvun lisäämiseksi

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä vakuutti vahvaa uskoaan siihen, että ilmastopolitiikan ja suojeluvaatimusten kiristymisestä huolimatta yhtiöllä on mahdollisuus toteuttaa investointeja Suomeen. Metsä Group suunnittelee biotuotetehdasta Kemiin sekä suursahaa Raumalle.

Esimerkkinä tuotteiden jalostusasteen nostosta hän mainitsi juuri käynnistyneen Äänekosken koelaitoksen, joka liuottaa sellusta tekstiilien raaka-ainetta.

Hämälän mukaan edelleen on paljon tehtävää sekä metsien monimuotoisuuden lisäämiseksi että hiilinielujen vahvistamiseksi. Valtion tukea hän ei kuitenkaan ohjaisi metsien kiertoaikojen pidentämiseen.

”Tuki kannattaa kohdistaa siihen, että metsien kasvu saadaan mahdollisimman suureksi.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa