Ouluun perustettiin runsaan tuhannen hehtaarin suojelualue

Isokankaan suojelualue on pinta-alaltaan kahdeksanneksi suurin Suomen yksityisistä luonnonsuojelualueista.

Oulun Isokankaan luonnonsuojelualuetta on laajennettu. Suojelualueella oli ennestään vuonna 1987 perustettu Isonkankaan luonnonsuojelualue ja Asmon luonnonsuojelualue (yhteensä 334 hehtaaria), nyt alue laajennettiin Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen päätöksellä 1 124 hehtaariin. Alueet ovat Oulun kaupungin omistuksessa, suojelu tehtiin kaupungin hakemuksesta.

Samalla muutettiin sen rauhoitusmääräykset. Aiemmin Isokankaan suojelualueella hakkuut olivat suurimmalla osalla alueesta sallittuja avohakkuita lukuun ottamatta, mutta uudella suojelualueella metsätalouskäyttö on kokonaan kielletty.

Isokankaan suojelualueen suurin arvo on laaja koko ja yhtenäisyys. Etäisyys alueen läntisimmästä nurkasta itäisimpään on noin kahdeksan kilometriä. Inventoinneissa on todettu useita uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja, joiden elinympäristöjä suojelu turvaa.

Alue rajautuu Luonnonperintösäätiön Kuovisuon suojelualueeseen. Ne muodostavat yhdessä noin 1 168 hehtaarin suuruisen suojelualuekokonaisuuden.

Isokankaan luonnonsuojelualue on maapinta-alaltaan Suomen yksityisistä luonnonsuojelualueista kahdeksanneksi suurin. Kuntien omistamista luonnonsuojelualueista se on maapinta-alaltaan suurin. Suomessa on tällä hetkellä noin 11 900 yksityistä luonnonsuojelualuetta.

Luonnonsuojelulain mukaan muut kuin valtion omistamat luonnonsuojelualueet ovat yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat