Palkittu tutkija: ”Puut metaanin lähteinä on uusi tutkimusala”

Kasvihuonekaasuja tutkiva Mari Pihlatie sai Suomen Akatemian akatemiapalkinnon.

Suomen Akatemia on palkinnut akatemiatutkija Mari Pihlatien akatemiapalkinnolla yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Huomionosoitus myönnetään tutkijalle, joka on tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta, osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt tutkimuksen hyödyntämistä.

Viime aikoina Pihlatie on keskittynyt tutkimaan puiden roolia metaanin tuottajana.

”Puut metaanin lähteinä on uusi tutkimusala. Aiemmin luultiin, että metaania syntyy ainoastaan hapettomissa oloissa, kuten boreaalisilla soilla. Ryhmäni kuitenkin havaitsi, että kaikki boreaalisen vyöhykkeen puut tuottavat metaania”, Pihlatie kertoo.

Mari Pihlatie
Meitä kiinnostaa, mikä on boreaaliseen eli pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen kuuluvien metsien rooli kasvihuonekaasujen nieluna ja lähteenä, Mari Pihlatie kertoo tutkimuksestaan.

Tutkimuksessa ovat vahvasti esillä erilaiset takaisinkytkennät. Kasvi vaikuttaa maaperän prosesseihin, maaperä kasvien toimintaan ja ilmakehä maaperän ja kasvien vuorovaikutukseen. Havainnoimalla ilmakehän koostumusta ja esimerkiksi kasvihuonekaasujen pitoisuuksien muutosta, saadaan selville maaperän ja kasvien toimintaa kuten hiilen sidontaa.

Akatemia kiittelee tutkijaa erityisesti tutkimustuloksien tiedottamisesta. Pihlatie on kirjoittanut useita yleistajuisia artikkeleita ja antanut haastatteluja ilmastonmuutoksen vaikutuksista soihin ja turvemaihin sekä metsiin.

Suomen Akatemia on myöntänyt akatemiapalkinnot jo kuusitoista kertaa. Palkittavien tulee olla akatemiatutkijoita tai työskennellä Akatemian tutkijatohtoreina. Palkinto on Miia Liesegangin suupuhallettu lasiteos.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Kuvat