Paperi on yhä metsäviennin ykkönen

Saksa ja Kiina ovat metsäteollisuuden tärkeimmät vientimaat.

Suomen metsävienti laski viime vuonna 12,5 miljardiin euroon. Tullin tilastojen mukaan se on 5,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Metsäteollisuustuotteiden osuus koko Suomen tavaraviennistä oli vajaa viidennes.

Kaikkien päävientituotteiden – sellu, paperi, kartonki, sahatavara – viennin arvo laski. Viennin ykköstuote oli yhä paperi, jota vietiin 4 miljardin euron edestä. Laskua edellisvuoteen tuli hintojen noususta huolimatta runsaat 7 prosenttia. Sellun ja sahatavaran hinnat taas laskivat reippaasti, mutta niiden vientimäärät kasvoivat.

”Viime vuonna sellun kysyntä heikkeni etenkin Kiinassa, mikä painoi laajemmin myös hintatasoa”, Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström arvioi. Hän kuitenkin muistuttaa, että pidemmällä aikavälillä metsäteollisuuden tuotteiden kysyntänäkymät ovat yhä vahvat, kun puupohjaisilla tuotteilla korvataan fossiilisperäisiä tuotteita.

Saksa ja Kiina tärkeimmät

Metsävienti eri maanosiin supistui Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. Sen osuus toimialan koko viennistä on kuitenkin alle kymmenen prosenttia.

Arvoltaan suurin markkina on edelleen Eurooppa, sinne metsäteollisuuden viennistä meni runsaat 60 prosenttia. Viennistä viidennes suuntautui Aasiaan. Tärkeimmät vientimaat olivat Saksa ja Kiina: Saksaan vietiin etenkin paperia, kartonkia ja sellua, Kiinaan eniten sellua. Sen osuusu selluviennistä oli 38 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa