Pelletintuotantoon tarvitaan uusia raaka-ainelähteitä

Euroopan kasvava tuotanto lisää kilpailua puukuidusta.

Euroopan pelletintuotannon ennustettu kasvu lisää kilpailua puukuidusta ja edellyttää uusia raaka-ainelähteitä, metsäteollisuuden maailmankauppaa seuraava Wood Resources International (WRI) ennakoi.

Euroopan pellettiteollisuus on jo nyt maailman suurinta ja sen odotetaan kasvavan vahvasti ainakin vuosikymmen puoliväliin saakka. Ajureina ovat etenkin EU:n kunnianhimoiset uusiutuvan energian tavoitteet.

Pelletin kysyntä todennäköisesti kasvaa 30-40 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana ja tuotannon tulisi kasvaa enimmillään kymmenellä miljoonalla tonnilla.

Eurooppa edustaa 75 prosenttia globaalista pelletin kysynnästä. Käyttökohteiden kirjo on laajempi kuin muilla alueilla, sillä pellettiä käytetään sekä asuntojen että liikerakennusten lämmitykseen, voimaloissa sekä yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa.

Potentiaalia hakkuutähteissä ja energiaviljelmissä

Pelletin kulutuksen kasvu vaatii uusia lähteitä kuten metsätähteitä, kierrätettyä puuta ja peltoenergiaa. Lisääntyvä kilpailu puukuidusta ja sahojen sivutuotteista tulee vaikuttamaan sellu- ja muuhun kuiduttavaan teollisuuteen läpi Euroopan.

Tällä hetkellä pellettien raaka-ainelähteet ovat sahojen sivutuotteet 85 prosentilla, raakapuu ja hakkuutähteet 13 prosentilla ja kierrätyspuu kahden prosentin osuudella. Tulevina vuosina osuudet ja valikoima todennäköisesti muuttuvat, WRI ennakoi. Suurin potentiaali on hakkuutähteissä ja energiaviljelmissä.

Pohjois-Amerikan esimerkki osoittaa, että metsätähteiden osuutta voi nostaa. Vaikka metsätähteistä tulee enemmän tuhkaa, niin se on yleensä edullisempi raaka-aine kuin pyöreä puu tai hake. Läntisessä Kanadassa sahojen sivutuotteiden osuus on laskenut kymmenessä vuodessa 97 prosentista 72 prosenttiin, ja metsätähteet ja pyöreä puu ovat kasvattaneet osuuksiaan.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat