Ruotsin istutuksissa mänty ohitti kuusen

Suomessa puulajien suhde varsin erilainen.

Ruotsissa istutuksiin toimitettujen männyntaimien määrä nousi viime vuonna 204 miljoonaan ja ylitti ensimmäistä kertaa kuusentaimien määrän, joka oli 190 miljoonaa, maan Metsäviraston tilastointi osoittaa.

Toimitettujen männyntaimien määrä on noussut yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 lukuun ottamatta vuoden 2019 lievää notkahdusta. Viime vuonna toimitettujen männyntaimien määrä kasvoi 26 miljoonalla ja kuusentaimien määrä supistui viidellä miljoonalla.

Viime vuoden kokonaistoimitukset olivat naapurimaassa 407 miljoonaa tainta, josta määrästä 97 prosenttia oli mäntyä tai kuusta. Kontortamännyn laskeva trendi taittui, mutta osuus on silti pieni 1,8 prosenttia. Lehtipuiden osuus oli 0,6 prosenttia.

Taimista 80 prosenttia oli ruotsalaisilta taimitarhoilta; mänty lähes kokonaan ja kuusi 65-prosenttisesti.

Suomen taimitarhatoimituksissa puulajien suhde oli varsin erilainen. Kuusen osuus oli 72 ja männyn 25 prosenttia.

Metsänhoito Metsänhoito