Pohjois-Suomen puunkuljetuksen pulmat kartoitetaan

”Teiden kunnostukset ja huollot on resurssien pienentyessä osattava kohdistaa oikein ja siihen tästä selvityksestä saadaan vastaus.”

Pohjois-Suomeen on suunnitteilla uusia puuta jalostavia laitoksia, jotka tulevat lisäämään puunkuljetuksia. Metsäkeskuksen vetämässä Pohjoisen puun tiet -hankkeessa selvitetään, miten kuljetukset voidaan hoitaa tehokkaasti tuleviin ja nykyisiin laitoksiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Kyselyyn vastaajat merkitsevät ongelmakohtia sekä terminaali- ja varastoalueita kartalle. Lisäksi vastaajat voivat ehdottaa parannuksia teiden kunnossapitoon. Näin saadaan kartta-aineisto, jossa näkyvät ongelmakohteet nykyisessä tieverkossa, nykyinen puuterminaalien ja välivarastojen verkosto ja näkemykset kehittämistarpeista. Sen ja aiempien selvitysten sekä metsävaratietojen avulla valmistellaan esitys tieverkon parantamisentarpeista sekä terminaalien ja välivarastojen sijaintitarpeista.

Kysely lähetetään ensin Pohjois-Suomen puun ostajille myyjille, kuljetusyrittäjille, kunnille ja tieisännöitsijöille. Siihen voi vastata jatkossa myös hankkeen verkkosivuilla.

Metsähallituksen hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi korostaa, että Pohjois-Suomessa on tärkeää selvittää tärkeimmät puunkuljetusväylät.

”Teiden kunnostukset ja huollot on resurssien pienentyessä osattava kohdistaa oikein ja siihen tästä selvityksestä saadaan vastaus”, Pyhäjärvi sanoo.

Teollisuuden ja kuljetusalan ohella hanke hyödyttää myös metsänomistajia, jotka hyötyvät puunkuljetusten sujuvuudesta parempana puunkysyntänä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa