Pohjoisen ensiharvennusrästit syyniin

Rästikeskittymistä valitaan yhteishankkeessa esimerkkikohteita, joille laaditaan erilaisia puun talteenottoketjuja ja näille tarkat laskelmat

Pohjois-Suomen ensiharvennusten puu halutaan laittaa liikkeelle. Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus selvittävät yhteishankkeessa Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien keskittymät ja niiden puupotentiaalin. Rästikeskittymistä valitaan esimerkkikohteita, joille laaditaan kolme erilaista puun talteenottoketjuja ja näille tarkat laskelmat.

Esimerkkilaskelmien avulla tarkastellaan, millaisia teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä puunkorjuuseen valituilla kohteilla on. Lisäksi selvitetään, miten vaihtoehtoiset korjuutavat vaikuttavat puuston kehitykseen.

”Hankkeemme avulla metsänomistajille, koneyrittäjille ja puunostajille tarjotaan aivan uutta tietoa ensiharvennusrästikeskittymien sijainneista, korjuuolosuhteista ja hakkuukertymistä. Tällaista ’usean toimijan tietoa’ ei toistaiseksi ole keskitetysti saatavilla Suomessa”, tutkija Marja-Leena Päätalo Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Pohjois-Suomen nuoret metsät ovat suurelta osin yhä hyödyntämätön varanto. Ensiharvennuskohteita on kahden pohjoisimman maakunnan alueella noin 370 000 hehtaaria.

Kohteita näyttäisi löytyvän. Alustavien selvitysten mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on 45 yli 30 hehtaarin ensiharvennusrästikeskittymää ja Lapista saman verran yli 50 hehtaarin keskittymiä. Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen asiantuntijat valitsevat sopivat esimerkkikohteet yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa ensi viikolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat