Rekkojen pituuteen 10 metriä lisää

Tammikuussa voimaan tulevassa asetuksessa ei ajoneuvoyhdistelmien suurinta sallittua massaa kuitenkaan korotettu.

Ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus nousee nykyisestä reilusta 25 metristä 34,5 metriin. Suurin sallittu massa, 76 tonnia, säilyy kuitenkin ennallaan. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan tämän kuun 21. päivä.

Isoja, ns. HCT-rekkoja on kokeiltu Suomessa vuodesta 2013 lähtien. Kokeilut ovat osoittaneet, ettei nykyistä suurinta sallittua massaa ole mahdollista korottaa kestävästi koko tieverkolla, liikenne- ja viestintäministeriöstä kerrotaan. Jatkossakin voidaan kuitenkin myöntää poikkeuslupia sallitut rajat ylittäville ajoneuvoyhdistelmille.

Uudessa asetuksessa rekkojen kääntyvyyttä ja vakautta koskevat vaatimukset ovat tiukemmat kuin mitä kokeiluissa sallittiin. Yhdistelmiltä vaaditaan lisäksi ajoneuvon sivujen näkemiseksi kamerajärjestelmät, kehittynyt hätäjarrutus- ja kaistavahtijärjestelmä, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä sekä sähköohjatut jarrut.

Ministeriön mukaan ajoneuvoyhdistelmien pituuksien muutoksilla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa. Nämä kuljetustyypit edustavat lähes puolta maanteiden tavaraliikenteestä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut