Pöyry: Puubiopolttoaineita tuettava paljon ja pitkään

Kalleimpiin kuuluu Kemiin suunniteltu biodieselin tuotanto.

Puuenergian tuominen markkinoille ei ole mahdollista ilman valtion tukea, osoittaa Pöyry Management Consultingin valtioneuvostolle laatima raportti. Biopolttoainelaitokset eivät ilman tukea pysty maksamaan puusta niin paljon, että ne voivat ostaa raaka-ainetta markkinahintaan.

”Jotta tuotantoa voisi Suomeen syntyä, ohjauskeinojen tulisi taata selkeä markkinanäkymä edistyksellisille biopolttoaineille vähintään vuoteen 2030 tai 2035 asti”, todetaan Tekniikka&Talouden esittelemässä raportissa.

Bioenergioista kalleinta on olkietanolin tuotanto, mutta lähes yhtä kallista on Kaidi Kemiin kaavailtu biodieselin tuotanto. Nämä ovat 3–5 kertaa kalliimpia kuin perinteinen öljydiesel.

Mäntyöljystä valmistettu biopolttoaine on jonkin verran halvempaa.

Tuotannon kasvu saattaisi raportin mukaan ohjata ainespuuta pois kemiallisesta metsäteollisuudesta sekä sivutuotteita energiasektorilta.

Kasvava puun käyttö nostaa myös puun hintaa, mikä voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa metsäteollisuuden laitosten sulkemisiin tai investointihalukkuuteen, Pöyry ennustaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat