PTT: Ensi vuonna kantorahatuloissa ohitetaan huippuvuosi 2018

Puumarkkinoilla on ollut poikkeuksellisen vilkas vuosi, PTT arvioi.

Koko metsäteollisuuden puunkäyttö nousee tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia viime vuodesta, Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste kertoo. Kasvun veturina on puutuoteteollisuus, jossa käyntiasteet nousevat ja vanerin tuotanto piristyy. Tämän seurauksena puunkorjuu kotimaassa lisääntyy noin yhdeksän prosenttia.

Kasvu jatkuu ensi vuonnakin, joskin hitaampana. Teollisuuden investoinnit lisäävät puun tarvetta ja markkinahakkuut lisääntyvät noin kolmella prosentilla lähes 65 miljoonaan kuutiometriin.

Se jää kuitenkin hieman alle ennätysvuoden 2018 hakkuumäärän, joka oli 69 miljoonaa kuutiota.

”Puumarkkinoilla on meneillään poikkeuksellisen vilkas vuosi. Puukaupat lisääntyvät reilusti, ja korjuumäärät kasvavat, kun teollisuuden puunkäyttö kasvaa. Samalla puun hinnat nousevat ja metsänomistajien kantorahatulot kasvavat”, tutkimusjohtaja Paula Horne PTT:ltä toteaa.

Hän muistuttaa, että hyvät kasvuluvut ovat osin seurausta heikosta vertailuvuodesta. Vuonna 2020 tahtia hiljensivät työtaistelut, kehnot korjuukelit ja koronapandemia.

Ennätykselliset kantorahatulot luvassa

Sekä tukkipuun että kuitupuun hinnat ovat nousseet tänä vuonna. Tukkipuun vuoden keskihinta kasvaa noin 12 prosenttia ja kuitupuun noin kuusi. Ensi vuonna tukki- ja kuitupuun hinnannousu loivenee, kun kovin kysyntä laantuu: tukilla kasvu jää prosenttiin ja kuitupuulla kolmeen.

Hakkuiden lisääntyminen ja puunhintojen nousu näkyy myös metsänomistajan kukkarossa. Tänä vuonna yksityismetsien bruttokantorahatulot nousevat PTT:n mukaan reilun neljänneksen viime vuoteen verrattuna, ensi vuonna kasvu jää kolmeen prosenttiin. Bruttokantorahatulot ylittävät tuolloin kuitenkin 2,3 miljardia euroa, mikä tarkoittaa, että samalla ylittyvät huippuvuoden 2018 nimellistulot.

Sahatavaran hintahuippu nähtiin kesällä?

Sahatavaran vientihinnat nousivat alkuvuonna kovaa tahtia. Tammi-heinäkuussa Suomen sahatavaran kumulatiivinen vientihinta kohosi 37 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kuukausitasolla heinäkuun vientihinta oli 78 prosenttia edellisvuoden heinäkuuta korkeampi.

Vientihinta kävi PTT:n mukaan kesällä todennäköisesti huipussaan, jatkossa suunta on alaspäin. Tänä vuonna sahatavaran keskimääräinen vientihinta nousee 22 prosenttia edellisvuodesta, mutta laskee ensi vuonna kymmenen prosenttia. Keskihinta jää silti jonkin verran edellisvuosia korkeammaksi.

Mäntysahatavaran vientihinta nousee tänä vuonna 25 prosenttia ja kuusisahatavaran 19 prosenttia. Ensi vuonna mäntysahatavaran hintojen odotetaan laskevan enemmän kuin kuusisahatavaran.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat