Neova kartoittaa ”strategisia vaihtoehtoja” puuliiketoiminnan kasvattamiseksi

Orgaanisen kasvun arvellaan jäävän hitaaksi, kun markkinat kehittyvät nopeasti.

Suomen energiasektorin siirtyminen uudistuviin polttoaineisiin on lisännyt ja tulee lisäämään puun kysyntää. Varmistaakseen kilpailukykynsä Neova eli entinen Vapo pohtii uusia keinoja puuliiketoimintansa kasvattamiseksi.

Yhtiö hankkii energiapuuta ja myy paikallisia puupolttoaineita energiayhtiöille. Puuliiketoimintaa on sekä Suomessa että Virossa. Bisnestä on pyritty kehittämään muun muassa keskittymällä parhaisiin asiakkuuksiin valituilla ja rajatuilla maantieteellisillä alueilla. Myös puun tuontia on kasvatettu määrätietoisesti osana toimintaa.

Kun yhtiön asiakkaat siirtyvät yhä nopeammin uusiutuviin polttoaineisiin, on Neovan puuliiketoiminnan kasvu pelkällä orgaanisella kasvulla hidasta. Lisäksi se vaatii nykyistä huomattavasti enemmän panostuksia.

”Kartoitamme strategisia vaihtoehtoja, joiden avulla voimme kehittää operatiivista toimintaa tehokkaammaksi ja parantaa sitä kautta puuliiketoimintamme kilpailukykyä ja kannattavuutta”, sanoo Neova Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka.

Neovan puuliiketoiminnan liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa ja se työllistää vajaat 50 työntekijää.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat