PTT: Kuitupuun hintaan jopa kymmenen prosenttia lisää

Massateollisuudessa maltillista kasvua, sahojen käännettä on odotettava ensi vuoteen, tutkimuslaitos ennustaa.

Metsäteollisuuden suhdannenäkymät kohenevat tänä vuonna hieman, Pellervon taloustutkimus PTT arvioi metsäalan ennusteessaan. Sahoja painaa edelleen rakentamisen alakulo, mutta sellun, paperin ja kartongin tuotanto ja vienti kasvavat maltillisesti.

Rakentamisen elpyminen ja talouden yleinen virkistyminen alkavat lisätä vientiä selvemmin ensi vuoden aikana.

”Viime vuosi oli metsäteollisuudelle hankala, ja tästäkin vuodesta on tulossa etenkin sahoilla vielä vaisu. Jäissä oleva rakentaminen ja talouden yleinen heikko tilanne vähentävät varsinkin sahatavaran kysyntää sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kemiallisessa metsäteollisuudessa tilanne on parempi”, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Kuitupuulle kymmenen prosenttia lisää

Puun käyttö kääntyy nousuun etenkin massateollisuuden vetämänä, mikä lisää hakkuita ja nostaa puun hintoja. Ensi vuonna myös puutuoteteollisuus pääsee kiinni uuteen kasvuun.

Kuitupuun vuotuinen keskihinta nousee viime vuodesta liki kymmenen prosenttia, PTT ennustaa. Ensi vuonna nousuvauhti tasoittuu noin kolmeen prosenttiin.

Tukkipuun vuotuinen keskihinta pysyy lähes viime vuoden tasolla. Havutukin hinta nousee noin prosentilla viime vuodesta, mutta koivutukin hinnannousu jatkuu korkeampana. Ensi vuonna tukkipuun hinta nousee noin kolme prosenttia.

Hakkuupainetta kotimaassa, puuntuonti elpyy hitaasti

Tänä vuonna teollisuuspuun käyttö kasvaa PTT:n mukaan noin kaksi prosenttia. Tuotanto kasvaa massateollisuudessa, mutta puutuoteteollisuudessa on edelleen hienoista laskua. Ensi vuonna metsäteollisuuden tuotanto kasvaa yleisesti, jolloin puunkäyttö lisääntyy viitisen prosenttia.

Kehityssuunta lisää kotimaisten hakkuiden tarvetta, sillä puuntuonnin elpyminen jatkuu hitaana. Tänä vuonna kokonaishakkuumäärä kasvaa noin neljä prosenttia, mikä näkyy etenkin yksityismetsissä. Ensi vuonna hakkuumäärä nousee edelleen noin viisi prosenttia.

Sopeutuminen Venäjän puuntuonnin loppumiseen jatkuu. Viime vuonna puuntuonti kasvoi Ruotsista ja Baltiasta, joista tuotiin vajaa 40 prosenttia enemmän puuta kuin vuonna 2022. Tuonti näistä maista kattoi yli 90 prosenttia raakapuun kokonaistuonnista.

Erityisesti mäntykuitupuun tuonnin Ruotsista odotetaan kasvavan myös jatkossa Kemin biotuotetehtaan vetämänä.

Tämän kevään poliittisten lakkojen lopullinen vaikutus koko vuoden tuotantoon ja vientiin riippuu loppuvuoden kysynnästä. Jos kysyntää on, niin metsäyhtiöt pystyvät osittain kuromaan kiinni lakoissa menetetyn tuotannon laitosten käyntiasteita nostamalla.

 

Pellervon taloustutkimus, ennuste 2024, %-muutos 2025, %-muutos
Metsäteollisuuden puunkäyttö 2 5
Markkinahakkuut 4 5
Puukaupat yksityismetsistä 2 4
Pystykauppojen nimellishinta, tukki 1 3
Pystykauppojen nimellishinta, kuitu 10 3
Bruttokantorahatulot yksityismetsistä 7 10

 

Puukauppa Puukauppa