PTT: Puunhinnat laskevat, hakkuut vähenevät

Kysyntä painottuu kuitupuuhun ja harvennusleimikoihin.

Metsäteollisuuden puunkäyttö nousi viime vuonna yli 72 miljoonan kuution. Käyttö pysyttelee tänä ja ensi vuonna lähes samalla tasolla, Pellervon taloustutkimus arvioi kevään metsäsektorin ennusteessaan. Hakkuumäärän ennakoidaan kuitenkin laskevan, tänä vuonna 64 miljoonaan kuutioon ja ensi vuonna 63 miljoonaan kuutioon. Hakkuiden laskua kompensoidaan kertyneillä varastoilla ja tuontipuulla.

Niinpä puukauppa hiljenee. Viime vuoden määristä laskua tulee pystykaupoissa 13–14 prosenttia, mutta ensi vuonna pysytellään samalla tasolla tai saadaana pieni nousu suunniteltujen investointien ansiosta. Kauppojen odotetaan kohdistuvan entistä enemmän harvennusleimikoihin. mänty- ja koivukuidun kysyntä laskee vähemmän kuin muiden puutavaralajien.

Sellun kysynnän odotetaan ylläpitävän kuitupuun kysyntää, mutta sahaus laskee, mikä vähentää tukin kysyntää viime vuodesta.

Myös puun hintoihin povataan laskua. Mäntytukin nimellinen vuotuisen keskihinta laskee viime vuoden keskihinnasta 1-3 prosenttia, kuusi- ja koivutukin hieman enemmän. Kuitupuun hinnoissa lasku on maltillisempaa: mäntykuidun hinta pysyttelee viimevuotisella tasolla, koivu- ja kuusikuidun hinnat laskevat hieman viime vuodesta. Sen sijaan ensi vuonna vientinäkymien elpyminen ja inflaatio nostavat nimellishintoja muutaman prosentin.

Näin ollen yksityismetsien bruttokantorahatulot laskevat tänä vuonna. Laskua kertynee kymmenen prosenttia reiluun kahteen miljardiin euroon. Ensi vuonna ollaan samalla tasolla.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat