PTT ryhtyi tilastoimaan hiilensidontaa, yhden kompensaatioyksikön keskihinta reilut 10 euroa

Tilastoon on koottu tiedot Suomessa tuotettujen ja myytyjen kompensaatioyksiköiden kokonaismääristä ja keskihinnoista.

Uusi hiilikompensaatiotilasto perustuu yritysten ilmoittamiin tietoihin, eikä PTT ole erikseen tarkistanut niitä.

Pellervon taloustutkimus PTT ja Hiilensidonta ry ovat käynnistäneet tilastopalvelun hiilensidonnasta. Palveluun on koottu tiedot Suomessa tuotettujen ja myytyjen kompensaatioyksiköiden kokonaismääristä ja keskihinnoista. Yksi hiilikompensaatioyksikkö vastaa yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruista päästövähennystä.

Tietoja on kysytty 20 yritykseltä, jotka tuottavat ja myyvät Suomessa metsäsektorin biologisia kompensaatioyksiköitä. Näistä 11 toimitti tiedot tilastointia varten.

Tilaston mukaan hiilikompensaatioyksiköitä tuotettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 41 312 kappaletta ja yksiköitä myytiin yhteensä 25 400 kappaletta. Yksiköiden keskihinta oli hieman yli 10 euroa per yksikkö. Siten yksiköitä on alkuvuoden aikana myyty seurantaan osallistuvista yrityksistä alle 300 000 eurolla.

PTT:n mukaan metsäsektorin kompensaation hinta on Suomessa hieman keskimääräistä korkeampi verrattuna tunnetuimpien standardien alla toteutettuihin hankkeisiin ulkomailla.

”Pitää muistaa, että kyseessä on ensimmäinen tilasto, ja kuva markkinoista ja niiden toiminnasta tarkentuu, kun seurantaa jatketaan ja laajennetaan”, sanoo PTT:n metsäekonomisti Olli Korhonen.

PTT:n ja Hiilensidonta ry:n tarkoituksena on jatkossa kerätä tilastoaineistoa puolivuosittain. Luvut julkaistaan helmikuussa ja elokuussa markkinan kehityksen seuraamiseksi. Rahoitusta tilastoinnin aloittamiseen on saatu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmalta. Hiilensidonta ry on alan yritysten toimialajärjestö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm