Puuenergian kysyntä kasvaa – Metsäkeskus tehostaisi nuorten metsien puunkorjuuta

Kysynnän kasvu on kovinta Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.

Niin energia- kuin kuitupuun tarve kasvaa lähivuosina. Suomen metsäkeskuksen mukaan energiapuulla kasvu on kovinta Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä, jossa kysyntä kasvanee yli miljoona kuutiota vuodessa. Viime vuonna eniten metsähaketta käytettiin Uudellamaalla, 850 000 kuutiota.

Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa nousi viime vuonna kolme prosenttia 7,4 miljoonaan kuutioon. Hakkeen määrällisesti tärkeimmän raaka-ainelähteen, nuorista harvennusmetsistä korjattavan pienpuun, käyttö kuitenkin laski Luonnonvarakeskuksen mukaan 3,9 miljoonaan kuutioon.

Samaan aikaan kotimaan nuoriin metsiin on kertynyt hakkuu- ja hoitorästejä.

”Nyt olisi tarpeen tehostaa puunkorjuuta nuorista metsistä ja kehittää tuottavuutta parantavia korjuumenetelmiä”, asiantuntija Kyösti Turkia Metsäkeskuksesta toteaa.

Poistettu lause nuorten metsien hiilinieluista 17.6.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut