Puukauppa vilkastui neljänneksen viime vuonna, hinnatkin nousivat

Kuitupuun hinnannousu jäi reilusti pienemmäksi kuin tukkien.

Viime vuonna Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yhteensä 36,8 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on 24 prosenttia vaisuhkoa edellisvuotta enemmän.

Puukauppa kävi ennätysvauhtia kesän loppuun asti, mutta tasaantui loppuvuotta kohti.

Tukkipuuta ostettiin yhteensä 17,6 miljoonaa kuutiota, mikä oli 39 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä oli 17,7 miljoonaa kuutiota, kasvua 13 prosenttia.

”Vuosittaiset ostomäärät vaihtelevat tuotemarkkinoiden mukaan. Vuoden 2021 ostomäärä oli seitsemän prosenttia suurempi kuin viiden vuoden ostomäärien keskiarvo”, kertoo metsäjohtaja Karoliina Niemi Metsäteollisuus ry:stä.

Koko vuoden 2021 keskimääräinen havutukkien kantohinta nousi 12–13 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin neljä prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat 4–5 prosenttia.

Joulukuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 61 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 65 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 65 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 41 ja 68 euron välillä.

Koivutukin keskihinta oli 45 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 31 ja 50 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–19 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 22 euron välillä.

Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Hankintakauppoina puuta ostettiin yhteensä 2,9 miljoonaa kuutiota, mikä oli kahdeksan prosenttia kaikista kaupoista. Hankintakauppojen osuus kaikista puukaupoista laski kaksi prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Lähes kolme neljäsosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat