Puukaupparahat jo viidessä päivässä

UPM lanseeraa yhdessä OP:n kanssa uuden palvelun, jonka avulla metsänomistaja saa puukaupparahat käyttöönsä muutamassa päivässä kaupan jälkeen korjuuajasta riippumatta.

UPM lansseeraa yhdessä OP:n kanssa uuden palvelun, jonka avulla metsänomistaja saa puukaupparahat käyttöönsä jo muutamassa päivässä kaupan jälkeen korjuuajasta riippumatta. Perinteisesti varsinainen kauppasumma on maksettu vasta korjuun jälkeen, pisimmillään siihen on voinut mennä jopa muutama vuosi.

Uudessa metsärahoituspalvelussa metsänomistaja tekee pankin kanssa kaupat puukaupan myyntisaatavasta – myyntisaatava on siirtokelpoinen saamisoikeus hakkuusopimuksen kauppahintaan. Sen hinta voi olla 50-80 prosenttia puukaupan hakkuusopimuksen kauppahinnasta.

Pankki maksaa sovitun hinnan metsänomistajalle puukaupan teon jälkeen viidessä pankkipäivässä. UPM puolestaan maksaa myyntisaatavan pankille hakkuun jälkeen ja loppusumman metsänomistajalle.

Pankki veloittaa palvelusta metsänomistajalta järjestelypalkkion sekä koron puukaupan korjuuajalle. Esimerkiksi 40 000 euron puukaupassa korkokustannus ja järjestelypalkkio ovat nykyisillä matalilla koroilla noin tuhat euroa. Sen voi vähentää metsäverotuksessa.

Myyntisaatavan kauppa on metsänomistajalle metsätalouden pääomatuloa kuten puukauppatulokin. Pankki tekee ennakkopidätyksen maksamastaan saatavan kauppahinnasta.

Metsärahoituspalvelu tulee käyttöön lokakuun alussa. Palvelun tarkoitus on tehdä puukaupasta likvidimpää, UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander kertoo.

”Tämä on metsänomistajalle helppoa ja vaivatonta”, Brander toteaa.

Idea palveluun saatiin metsänomistajilta, monella puun myyjällä on ollut nopeata rahoituksen tarvetta. Sen toivotaan myös lisäävän puukauppaa ja osin järjestely vastaa esimerkiksi haastaviin korjuuoloihin.

”Talvet ovat olleet vaikeita viimeisten kolmen vuoden aikana. Palvelun ansiosta voidaan leimikot korjata oikeaan aikaan, mutta metsänomistajat eivät joudu silti odottelemaan rahojaan.”

UPM tekee noin 20 000 puukauppaa vuodessa. Siitä, kuinka suuri osa puun myyjistä uutta palvelua aikoo hyödyntää, ei yhtiöllä ole tarkkaa arvioita.

”Ennakkokiinnostuksen perusteella merkittävä osa myyjistä on tästä kiinnostunut”, Brander toteaa.

METSÄLEHTI

Puukauppa Puukauppa