Metsävaratieto avautuu osittain

Jatkossa ns. hilamuotoiset metsävaratiedot sekä erityisen tärkeiden elinympäristöjen tiedot olisivat vapaasti verkossa saatavilla.

Hallitus on päässyt sopuun metsävaratietojen avoimuudesta. Jatkossa Metsäkeskuksen hallussa olevat hilamuotoiset metsävaratiedot sekä erityisen tärkeiden elinympäristöjen tiedot ovat avoimesti verkossa kaikkien saatavilla. Kuviomuotoiset metsävaratiedot luovutetaan pyynnöstä, ellei metsänomistaja ole sitä kieltänyt.

Julkisesti saatavilla ovat myös metsänkäyttöilmoitusten ja kestävän metsätalouden rahoituslakien toimenpiteiden tiedot.

Hilamuotoinen tieto kuvaa 16 kertaa 16 metriä kokoisen alueen kasvupaikkaa ja puustoa. Puustotietoja ovat muun muassa puuston tilavuus, pohjapinta-ala ja runkoluku. Kuviomuotoinen tieto sen sijaan tuotetaan kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäiseltä laajemmalta alueelta.

Metsänomistajien nimi- ja yhteystietoja Metsäkeskus ei kuitenkaan luovuta. Ei myöskään tilanrajoja eikä kiinteistötunnuksia.

Jos metsänomistaja kieltää tietojen luovutuksen, silloin omistajan tilojen olemassa olevat kuvioittaiset metsävaratiedot poistetaan Metsäkeskuksen tietojärjestelmästä. Ennen tietojen poistamista tiedot voidaan siirtää – maanomistajan luvalla – maanomistajan tai hänen valtuuttamansa tahon järjestelmiin.

Muutosten arvioidaan tulevan voimaan ensi syksynä, kuvioittaisten metsävaratietojen osalta puoli vuotta myöhemmin.

Tietojen avaaminen liittyy EU-komission lausuntoon ympäristötiedon saatavuudesta annetun direktiivin täyttöönpanosta. Komission mukaan laki metsäkeskuksen tietojärjestelmistä ei ole yhteensopiva ympäristödirektiivin kanssa. Komissio halusi hallitukselta vastauksen 26. syyskuuta mennessä.

MTK:ssa ollaan hallituksen ratkaisuun tyytyväisiä. Järjestön teettämän kyselyn mukaan 90 prosenttia metsänomistajista on sitä mieltä, että kuviotietojen julkisuus edellyttää metsänomistajan suostumusta.

”Onneksi ministeri Tiilikainen on myös metsänomistaja ja laittoi asialle lopulta peräseinän, joka nyt turvaa sen, että yksityinen metsänomistaja ei jää huonompaan asemaan kuin metsähallitus tai metsäteollisuus omien metsiensä suhteen”, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola sanoo.

METSÄLEHTI

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut