Puulajit selville laserkeilauksella

Tutkijat kehittivät menetelmän puulajien automaattiseen tunnistamiseen.

Puulajien tunnistamiseen laserkeilausaineistosta on kehitetty uusi menetelmä. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Luonnonvarakeskuksen kehittämää menetelmää voidaan soveltaa hakkuiden yhteydessä tehtävässä automatisoidussa puuston mittaamisessa ja korjattavien puiden valinnassa sekä katkonnan optimoinnissa.

Puulajintunnistuksessa käytetään TTY:llä aiemmin kehitettyä menetelmää, jossa metsikkötason pistepilvidatasta erotellaan automaattisesti yksittäiset puut ja rekonstruoidaan latvuksen rakenne.

”Aiemmin puu on pystytty jakamaan pistepilvestä karkeasti runkoon ja latvukseen. Nyt päästään yksittäisten oksien tasolle ja voidaan analysoida niiden läpimittoihin, tilavuuksiin ja oksakulmiin liittyviä ominaisuuksia”, tutkija Markku Åkerblom TTY:ltä toteaa

Saatujen tuloste mukaan automaattinen lajintunnistus on mahdollista jopa yli 95 prosentin tarkkuudella.

Tutkimukseen voi tutustua Remote Sensing of Environment -julkaisun sivuilla. Katso myös tutkimusta esittelevä video (alla).

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito