Puumarkkinat ovat suhdennehuipulla

Luonnonvarakeskus ennakoi teollisuuspuun hakkuiden nousevan ennätykselliseen 68 miljoonaan kuutioon tänä vuonna.

Tänä vuonna tehdään taas hakkuuennätys, Luonnonvarakeskuksen metsäsektorin suhdannekatsauksessa arvioidaan. Teollisuuspuun hakkuiden ennakoidaan nousevan runsaaseen 68 miljoonaan kuutioon, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuonna, edellisenä ennätysvuonna. Tuolloin puuta hakattiin teollisuuden käyttöön vajaat 63 miljoonaa kuutiota.

Tukinkorjuun ennakoidaan nousevan 7 prosenttia 29 miljoonaan kuutioon ja kuitupuun 10 prosenttia 39 miljoonaa kuutioon.

”Puumarkkinat ovat nyt suhdannehuipulla”, tutkija Jussi Leppänen Lukesta toteaa.

Myös hinnoissa nousu on tänä vuonna ollut Leppäsen mukaan yllättävän vahvaa. Esimerkiksi kuusella on päästy kaksinumeroiseen nousuprosenttiin, mäntytukin ja -kuidun kasvu on jäänyt hieman alle 10 prosentin. Tällaisia numeroita ei Luken viime syksyn ennusteessa osattu povata.

Koska talouskasvu on heikentymässä, ensi vuonna sekä hintojen että hakkuumäärien kasvu tasoittuu tai jopa laskee. Esimerkiksi hakkuumäärän ennakoidaan jäävän 67 miljoonaan kuutioon.

Periaatteessa hakkuita voitaisiin edelleen koko maassa lisätä, joskin eteläisessä Suomessa se alkaa olla jo vaikeata. Kestävistä hakkuumahdollisuuksista on hakattu Etelä-Suomessa 89 prosenttia, mutta paikoin kestävyysraja on ylitetty jo muutamana vuonna.

Huippusuhdanteessa myös puun tuonti yleensä kasvaa. Tänä vuonna tuonnin ennakoidaan kohoavan reiluun 10 miljoonaan kuutioon, mikä on neljänneksen enemmän kuin viime vuonna. Ensi vuonna pysytellään samalla tasolla.

Liiketulos nousee, hoitotöihin satsattava

Hakkuuennätys yhdessä nousseiden puunhintojen kanssa tarkoittaa, että yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot kohoavat tänä vuonna 2,3 miljardiin euroon eli noin 170 euroon hehtaarilta.

Metsätalouden liiketuloksen ennakoidaan nousevan 157 euroon hehtaarilta, siinä on nousua parikymmentä prosenttia. Ensi vuonna nousu kuitenkin taittuu ja tulos jää 150 euroon hehtaarilta. Vuoden 2007 huipputasolle ei ylletä vieläkään.

Liiketulos vaihtelee alueittain. Etelä-Suomessa se nousee reiluun 200 euroon hehtaarilta, Pohjois-Suomessa jäädään liki 60 euroon hehtaarilta.

Hakkuiden lisääntyminen tarkoittaa, että metsiä on uudistettava, lisäksi tarvitaan panostuksia teihin ja hoitotöihin. Luke ennakoi puuntuotannon investointien nousevan kuluvana vuonna 230 miljoonaan euroon ja ensi vuonna 240 miljoonaan euroon.

Sellutehtaat pyörivät täysillä

Nousevien hakkuumäärien taustalla on metsäteollisuustuotteiden hyvä kysyntä. Maailmantalouden kasvu on kuitenkin hidastumassa, mikä näkyy ensi vuonna pienempinä kasvuprosentteina.

Luken mukaan sahatavaran tuotanto kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia, mutta ensi vuonna kasvu jää prosenttiin. Sellun tuotanto kasvaa tänä vuonna vielä 8 prosenttia, ensi vuonna kasvu jää niin ikään prosenttiin.

”Suomen sellutehtaat käyvät jo täysillä kierroksilla, tuotantoa ei voida juuri lisätä”, tutkija Matleena Kniivilä kertoo.

Kartongilla kasvu on tänä vuonna 5 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia. Paperissa päästään tänä vuonna vielä 3 prosentin kasvuun, mutta ensi vuonna tuotanto supistuu prosentilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat