Puun energiakäyttö jatkoi kasvuaan viime vuonna

Hakkuutähteiden energiakäyttö on kasvussa, rankapuun käyttö laskussa.

Puupolttoaineita kulutettiin vuonna 2019 jälleen ennätysmäärä, ja niiden kokonaiskäyttö kasvoi jo neljättä vuotta peräkkäin, tiedottaa Luonnonvarakeskus.

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2019 vähän yli 20 miljoonaa kiintokuutiometriä. Käyttö kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia ja oli suurin tähän mennessä tilastoitu. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 39 terawattituntia.

Metsäteollisuuden tuottaman sivutuote- ja jätepuun energiakäyttö lisääntyi vuotta aiemmasta yhdellä prosentilla lähes 12 miljoonaan kuutiometriin.

Puupellettejä ja -brikettejä poltettiin 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

”Muutokset eri puupolttoainelajien käytössä edellisvuoteen verrattuna olivat melko vähäisiä. Suhteellisesti eniten, 13 prosenttia, lisääntyi kierrätyspuun energiakäyttö päätyen reiluun miljoonaan kuutiometriin”, toteaa yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta.

Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana kierrätyspuun poltto on yli kaksinkertaistunut.

Kantojen poltto romahtanut

Metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäyttö kasvoi vuodesta 2018 kaksi prosenttia 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähaketta kului 4,7 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin.

Pääosa metsähakkeesta, 3,9 miljoonaa kuutiometriä, valmistettiin pienpuusta eli karsitusta tai karsimattomasta rangasta. Hakkuutähteitä metsähakkeen raaka-aineeksi meni 2,9 miljoonaa kuutiometriä.

”Hakkuutähteiden energiakäyttö on lisääntynyt parin viimeisen vuoden ajan rankapuun käytön supistuessa. Vuoteen 2018 verrattuna hakkuutähteitä käytettiin nyt kuusi prosenttia enemmän”, Ylitalo kertoo.

Järeää lahovikaista runkopuuta poltettiin 0,4 miljoonaa ja kantoja 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Kantopuun poltto on vähentynyt merkittävästi. Kantojen hyödyntämisen huippukohta oli 2010-luvun alussa, jolloin niitä paloi yli miljoona kuutiometriä vuodessa.

Lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden kulutus oli suurinta Keski-Suomen maakunnan alueella. Metsäteollisuuden sivutuotteita poltettiin eniten Etelä-Karjalassa ja metsähaketta Varsinais-Suomessa.

Puupolttoaineet olivat viime vuonna Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 28 prosenttia

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat