Puun tuonti kasvussa

Loppukevään aikana etenkin mäntykuitupuun tuonti on lisääntynyt.

Suomeen tuotiin tammi-heinäkuussa puuta yhteensä reilut 6 miljoonaa kuutiota. Tuontipuulla on ollut kysyntää, sillä määrä on 16 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Heinäkuussa tuonti oli suurimmillaan – 1,1 miljoonaa kuutiota. Liki 70 prosenttia tuontipuusta tuli Venäjältä, Virosta ja Latviasta yhteensä reilu viidennes. Tuonti Venäjältä on kasvanut, mutta etenkin Baltiasta: Viron tuonti tuplaantui vuodentakaiseen verrattuna  ja Latvian viisinkertaistui. Heinäkuun tuonnista lähes puolet oli koivukuitua, haketta tuli runsaat 200 000 kuutiota ja mäntykuitua liki 200 000 kuutiota.

Mäntykuidun tuonti on moninkertaistunut kevään aikana, esimerkiksi helmikuussa sen tuonti jäi 33 000 kuutioon. Myös koivukuidun tuonti on ollut kasvussa, mutta muiden puulajien tuontimäärät ovat pysytelleet entisellään.

Vienti vetää

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo nousi heinäkuussa vuodentakaisesta reiluun miljardiin euroon. Siitä puutuoteteollisuuden osuus oli 210 miljoonaa euroa ja paperi- ja massateollisuuden 880 miljoonaa euroa. Sahatavaran vienti kohosi 139 miljoonaan euroon.

Tammi-heinäkuussa metsäteollisuuden vienti oli 7,7 miljardia euroa. Se on 6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat