Puupolttoaineiden kulutus laski alkuvuonna yli neljänneksen

Paperiliiton työnseisaus ja leuto alkutalvi vähensivät energian kysyntää.

Puupolttoaineiden kulutus laski tammi-maaliskuussa 27 prosenttia ja maakaasun peräti 55 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli alkuvuonna 335 petajoulea, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kokonaiskulutus laski 7 % vuodentakaisesta.

Leuto alkuvuosi sekä paperiliiton työnseisaus vähensivät energian kysyntää edellisvuoteen verrattuna. Lakko vaikutti erityisesti puupolttoaineiden kulutukseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan puolestaan näkyi epävarmuutena energiamarkkinoilla.

Tuulivoiman tuotanto puolestaan kasvoi 66 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin sääolosuhteetkin olivat suotuisat. Myös fossiilisten öljyn ja kivihiilen kulutukset kasvoivat hieman. Hiilen kulutus kokonaisuudessaan kuitenkin väheni kuudella prosentilla, ja fossiilisia ja turvetta kulutettiin yhteensä 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut