Puurakentamiseen vauhtia yhteistutkimuksella

Esimerkkiä haetaan myös alan edelläkävijämaista Ruotsista, Kanadasta ja Itävallasta.

Helsingin yliopisto, Tekes ja seitsemän alan yritystä ovat käynnistäneet laajan tutkimuksen teollisen puurakentamisen kilpailukyvyn ja viennin kehittämiseksi.

Tutkimushankkeessa syvennytään asukkaiden tarpeisiin, rakentajayritysten toimintaan ja kuntien näkemyksiin kestävistä asumisratkaisuista.

”Hankkeen toteutuksessa olennaisessa roolissa on aktiivinen yhteistyö puurakentamiskohteita toteuttavien yritysten kanssa”, kertoo tutkimuskoordinaattori Ritva Toivonen Helsingin yliopistosta.

Tutkimus keskittyy teollisen mittaluokan asuinpuurakentamisen ratkaisuihin. Tutkimusaineisto kerätään kolmesta rakennushankkeesta. Lisäksi puurakentamista ja käyttäjätarpeita vertaillaan Suomen ja alan edelläkävijämaiden Ruotsin, Kanadan ja Itävallan välillä.

Suomessa on mittavat metsävarat, mutta teollisen mittakaavan puurakentaminen on vasta alkuvaiheessa. Toivonen uskookin, että alan kasvuun löytyy mahdollisuuksia sekä kotimaasta että viennistä.

”Olennaista on kuitenkin, että osaamme tarjota markkinoiden kysyntään oikeita ratkaisuja ja tuottaa nämä tehokkaasti ja taloudellisesti.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa