Puutuotteiden viennin arvo parani tammi-lokakuussa, sahatavaralla nousua 55 prosenttia

Aikakauslehtipaperin ja kartongin vientimäärät nousivat.

Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli viime vuoden tammi-lokakuussa reaalisesti 11 miljardia euroa, Luonnonvarakeskuksen ennakkotieto kertoo. Se on 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 vastaavalla jaksolla.

Kasvua tuli etenkin puutuoteteollisuudessa. Puutuotteiden viennin arvo oli tammi-lokakuussa 3,3 miljardia euroa, mikä on reaalisesti 42 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin samalla jaksolla. Sahatavaran viennin arvo nousi jopa 55 prosenttia, mutta vientimäärä vain 9 prosenttia edellisestä vuodesta. Vanerin vientiarvo kasvoi 16 prosenttia ja -määrä 17 prosenttia.

Massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo oli liki 8 miljardia euroa, mikä on reaalisesti seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin tammi-lokakuussa. Sellun vientiarvo nousi 22 prosenttia, mutta vientimäärä pysyi ennallaan. Aikakauslehtipaperin vientiarvo nousi neljä prosenttia ja vientimäärä 16 prosenttia. Hienopaperin vientiarvo laski 14 prosenttia ja -määrä 11 prosenttia. Kartongin vientiarvo kasvoi kahdeksan prosenttia ja -määrä 14 prosenttia.

Puuntuonti lähes ennallaan

Suomeen tuotiin puuta tammi-lokakuussa 10,6 miljoonaa kuutiota, mikä on puoli prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Tuontipuusta kuitupuuta oli 56 prosenttia, haketta kolmannes ja tukkipuuta kolme prosenttia. Kuitupuun tuonti kasvoi 5 prosenttia, hakkeen laski 4 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat