Rahaa metsiensuojeluun ja kannustimia metsänhoitoon

Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet julkaisivat toiveensa tulevalle hallitukselle.

Lisää rahoitusta Metso-ohjelmalle. Muun muassa sitä toivovat maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet tulevalta hallitukselta. Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi tänään virkamiesnäkemyksensä tulevaa hallituskautta varten.

Ministeriön virkamiesten mielestä Metso-ohjelma on lisäksi laajennettava koskemaan maatalousympäristöjä, vesialueita, soita ja kosteikkoja.

Metsätalouden kannustejärjestelmän virkamiehet uudistaisivat niin, että se kannustaisi metsänomistajia aktiiviseen ja oikea-aikaiseen metsän- ja luonnonhoitoon sekä infrastruktuurin ylläpitämiseen. Itse kannustejärjestelmän taas tulisi olla yksinkertainen, selkeä ja hallinnollisesti kevyt.

Metsien hiilinieluja ja -varastoja tulee virkamiesten mielestä vahvistaa. Metsitystä ja ennallistamistoimenpiteitä tulisi edistää erityisesti turvemailla.

Virkamiesten tavoitteena on käynnistää valtakunnallinen laserkeilausohjelma. Metsäalalla keilausaineistoa voisi hyödyntää esimerkiksi metsävaratiedon tuotannossa.

Suomen metsäkeskuksen tehtävät sekä ely-keskusten kala- ja vesitaloushallinnon tehtävät virkamiehet yhdistäisivät uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä edistäväksi biotalousvirastoksi. Samalla selvitettäisiin mahdollisuudet yhdistää Riistakeskus uuteen virastoon.

Kommentit (1)

  1. Kemeravarat tulisi kohdentaa taimikon hoitoon ja siitä saada asiallisempi tuki. Nykytukitaso liian pieni ja kohdennettu väärin.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat