Rakentamisen hiipuminen tuntui, Koskisen-konsernilla iso tulospudotus

Kannattavuutta söi myös puun korkeana pysynyt hinta, yhtiöstä todetaan.

Koskisen-konsernin tulos heikkeni viime vuonna. Liikevoittoa kertyi 24 miljoonaa euroa, mikä on yli 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihto laski vajaalla 50 miljoonalla eurolla 270 miljoonaan euroon.

Heikentyneen tuloksen taustalla on haasteellinen toimintaympäristö. Etenkin rakentamisen vaikea tilanne vaikutti sekä kysyntään että hinnan muodostukseen. Kannattavuutta nakersi myös korkeana pysynyt raaka-aineen hinta, yhtiöstä todetaan.

”Vaikka koko vuoden tulostaso jäikin edellistä huippuvuotta alemmaksi, voidaan suoritusta vaikeassa markkinatilanteessa pitää hyvänä”, Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta arvioi tiedotteessa.

Puunhankinta sujui suunnitelmien mukaan

Kannattavuus heikkeni sekä saha- että levyteollisuudessa. Uuden sahan käyttöönottoa jatkettiin, mutta tuotantotavoitteista jäätiin. Levyteollisuudessa rakentamisen alavire näkyi esimerkiksi lastulevyn tilauskannan ajoittaisena vähyytenä. Koivuvanerin kysyntä sen sijaan oli hyvällä tasolla vuoden lopun hiljaiseen sesonkiin saakka. Koivuvanerin kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä.

Puunhankinta sujui yhtiön mukaan viime vuonna suunnitellusti. Puuvarannot ja -varastot ovat hyvällä tasolla.

Havutukkien hintojen lasku tasaantui, ja hinnat jäivät suhdanteeseen nähden korkealle tasolle, Koskiselta todetaan. Koivutukin saatavuus oli yhä rajallista, mutta niukkuus ei vaikuttanut koivuvanerin suunniteltuun tuotantoon.

Puukauppa Puukauppa