Ruokavirasto muistuttaa tuontikoneiden riskeistä

EU:n ulkopuolelta tuotavia maatalous- ja metsäkoneita koskevat määräykset tiukentuivat joulukuussa 2019.

Maa- ja metsätaloustöissä käytössä olleisiin koneisiin kertyy pelloilta ja metsistä kasvi- ja maa-ainesta, jossa saattaa piileskellä kasvitauteja tai tuholaisia, muistuttaa Ruokavirasto. Koneiden siirrossa kasvituholaisille muodostuu ilmainen kyyti uusiin maisemiin.

EU:n ulkopuolelta tuotavia käytettyjä metsä- ja maatalouskoneita koskevat uudet tuontivaatimukset joulukuusta 2019 lähtien. Koneille pitää hankkia lähtömaasta kasvinterveystodistus ja maahantuonnista on tehtävä ilmoitus.

Kasvinterveystodistus on hankittava lähtömaan kasvinterveysviranomaiselta ja sen antaminen voi edellyttää viranomaisten tekemää tarkastusta. Lisäksi tuonnista tulee tehdä kasvinterveydellinen tuloilmoitus, jolla maahantuoja ilmoittaa viranomaisille lähetyksen saapumisesta. Käytännössä koneen tulee olla puhdistettu maa- ja kasviaineksesta.

Kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita maahantuovan yrityksen pitää rekisteröityä Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin ja komission ylläpitämään Traces-järjestelmään.

Kaikkien tuontierien asiakirjat tarkastetaan sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta kone saapuu EU:n alueelle. Otannan perusteella tietty osuus tuotavista koneista tarkastetaan fyysisesti. Tuonnista peritään myös maksuja.

Ruokavirastosta kerrotaan, että huolitsijat ovat hyvin perillä vaadituista tuontimenettelyistä ja osaavat käyttää tarvittavia järjestelmiä. Ruokaviraston verkkosivuilta löytyy asiasta lisätietoja ja tarvittaessa asiantuntijat auttavat tuontiin liittyvissä kysymyksissä.

Kasvinterveysvaatimukset muuttuivat merkittävästi 2019, kun EU:n uusi kasvinterveysasetus tuli voimaan. Vaatimusten ja rajoitusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä koneiden mukana. Kasvintuhoojien leviämisriski kasvaa jatkuvasti, kun kauppa kansainvälistyy ja ilmasto muuttuu.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut