Ruotsalaistutkimus: Puusta talo halvemmalla kuin betonista

Betong-lehden selvityksessä tarkasteltiin yli 2 000 rakennushankkeen tietoja.

Laajan ruotsalaisselvityksen mukaan puukerrostalon rakentaminen on viidenneksen halvempaa kuin betonisen. Rakennusalan ammattilaisetkin yllättäneen vertailun teetti Ruotsin betonirakentajien yhdistyksen ja betonin ja sementin valmistajien Betong-aikakausilehti.

Lehti haki ratkaisua kiistaan betoni- ja puutalojen rakennuskustannuksista. Tätä varten se pyysi Ruotsin tilastokeskukselta tiedot yli 2 000 rakennushankkeesta vuosilta 2013-17. Hankkeet kattoivat yhteensä 124 000 asunnon rakentamisen.

Tilastokeskus määrittelee rakentamiskustannukset rakentajien ilmoituksen perusteella. Tilasto kattaa Betong-lehden mukaan 90 prosenttia kaikista rakennushankkeista.

Rakennuskustannukset laskettiin kerrosneliömetriä kohti ilman arvonlisäveroa erikseen puu- ja betonirakenteisille taloille, joissa on vähintään kolme kerrosta.

Tulos on selkeä. Esimerkiksi vuonna 2017 puutalon rakennuskustannus oli keskimäärin 29 700 kruunua (2 960 euroa) kerrosneliömetriltä. Betonirakennusten neliökustannus oli 36 500 kruunua (3 640 euroa), siis yli 20 prosenttia enemmän.

Tulos ei muuttunut, vaikka tilaston matalimmat kolmikerroksiset rakennukset rajattiin vertailun ulkopuolelle. Puurakentaminen oli edelleen lähes yhtä paljon betonirakentamista edullisempaa.

Valmistuksen ja osaamisen kehitys selittää

Syyksi puurakentamisen alempiin kustannuksiin lehden haastattelemat asiantuntijat arvelivat muun muassa puuelementtien tehdasmaisen valmistuksen kehittymistä ja osaaminen lisääntymistä.

Vertailussa käytettyihin kustannuksiin sisältyvät suorien rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu-, hallinto- ja työnjohtokustannukset sekä rakennuslupien aiheuttamat kulut sekä vakuutukset. Myös erilaiset liittymäkulut, muun muassa kaukolämpöön ja tietoverkkoihin, laskettiin mukaan.

Alkuperäinen juttu julkaistiin Betong-lehden viime vuoden toukokuun numerossa.

Suomessa puurakentajat lähtevät takamatkalta. Paloturvallisuusmääräysten mukaan puurakenteisissa kerrostaloissa on oltava automaattinen sammutusjärjestelmä. Betonirakennuksilta vastaavaa ei vaadita. Tämä nostaa puurakentamisen kuluja viitisen prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat