Ruotsalaistutkimus: Hakkuiden vähentäminen vain siirtäisi suuren osan hakkuista muualle

Tutkimuksen mukaan jopa puolet säästyneestä puusta hakattaisiin muissa maissa ja tuotaisiin sen jälkeen Ruotsiin.

Jos Ruotsi vähentäisi ilmastosyistä omia hakkuitaan, jopa puolet säästyneestä puusta hakattaisiin muualla ja tuotaisiin sen jälkeen Ruotsiin. Tällaiseen lopputulokseen päädyttiin Skogsstyrelsenin eli Ruotsin metsäkeskuksen teettämässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan hiilivuoto olisi sahatavaran osalta noin 25 prosenttia ja kuitupuun osalta 50 prosenttia hakkuuvähennyksestä.

”Jos halutaan leikata hakkuita Ruotsissa, on vaarassa yliarvioida saavutettu ilmastohyöty, koska puuta on mahdollista tuoda muista maista, toteaa tutkija Tina Nilsson Skogsstyrelsenin tiedotteessa.

Hiilivuotoa voitaisiin vähentää esimerkiksi ilmastotulleilla, ottamalla muissa maissa käyttöön ruotsalaista vastaava ilmastopolitiikka tai lisäämällä puuraaka-aineiden uudelleenkäyttöä.

”Hiilivuotoon vaikuttaa osaltaan se, että käytännöt ja lainsäädäntö näyttävät erilaisilta eri puolilla maailmaa. Samalla avoimilla globaaleilla markkinoilla toimiville yrityksille on luonnollista varmistaa puuraaka-aineiden saatavuus, Nilsson sanoo.

Tutkimuksen on tehnyt Luulajan teknillisen yliopiston taloustieteen professori Robert Lundmark Skogsstyrelsenin toimeksiannosta.

Aikaisemmin vastaavaan tulokseen päädyttiin myös suomalais-norjalaisessa tutkimuksessa.

Kommentit (1)

  1. A.Jalkanen

    Hiilivuoto ei haittaa ilmasto- tai monimuotoisuustavoitteita, mikäli hakkuita lisätään pohjoisella havumetsävyöhykkeellä tai Yhdysvaltojen luoteisosassa. Päinvastoin hiilivuoto saattaisi parantaa tilannetta sekä näillä alueilla että Pohjoismaissa. Meille jäisi hieman enemmän pelivaraa hiilinieluihin ja lisää mahdollisuuksia suojelualueiden lisäämiseen.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm