Ruotsi tuplannut taimikonhoitoalansa

Viime vuonna Ruotsissa hoidettiin nuoria metsiä liki puoli miljoonaa hehtaaria. Määrä on kaksinkertaistunut 1990-luvun lopusta.

Samaan aikaan kun Suomessa surkutellaan, etteivät metsänhoidon tuet tee kauppaansa ja nuorten metsien hoitoalat supistuvat, ruotsalaiset kiihdyttivät metsänhoitonsa ennätystahtiin viime vuonna.

Ahkerimpia raivaajia olivat Tukholmasta etelään olevan Götalandin metsänomistajat. Alueella hoidettiin taimikoita yli 200 000 hehtaaria. Götalandissa yksityismetsänomistus on yleisempää kuin Keski- ja Pohjois-Ruotsissa. Raivauspinta-alat vähenivät pohjoiseen mentäessä.

Kaikkiaan Ruotsissa raivailtiin taimikoita vuonna 2020 lähes puolen miljoonan hehtaarin edestä. Määrä on kaksinkertainen verrattuna 1990-luvun loppuun. Suomessa taimikoiden ja nuorten metsien hoito kaikki omistajaryhmät huomioon ottaen on vastaavalla aikavälillä supistunut noin viidenneksellä.

Ruotsissa metsänhoidon valtion tuista luovuttiin kokonaan vuonna 1994. Meillä metsänhoitoa on tuettu lähes koko sotien jälkeinen aika.

Ruotsin tiedot perustuvat Suomen metsäkeskusta vastaavan Skogsstyrelsenin selvitykseen, jossa kartoitettiin Ruotsin metsätalouden aktiivisuutta. Saman selvityksen mukaan 82 prosentilla metsätiloista oli ajantasainen metsäsuunnitelma, yksityisistä metsänomistajista suunnitelma oli 68 prosentilla.

Jatkuvapeitteistä metsänhoitoa harjoitettiin Skogsstyrelsen mukaan noin 600 000 hehtaarilla. Ruotsin talousmetsien pinta-ala on 23,5 miljoonaa hehtaaria. Suomessa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria.

Ensimmäisenä Ruotsin metsänhoitopinta-aloista uutisoi verkkojulkaisu Skogsaktuellt.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat