Ruotsin metsäviranomaiset lopettivat avainbiotooppien rekisteröinnin, syynä epäselvä oikeustilanne

Oikeuden mukaan perusteita tietojen rekisteröintiin ei ole ollut kesän 2019 jälkeen.

Ruotsissa Skogsstyrelse eli sikäläinen metsäkeskus on lopettanut avainbiotooppien kirjaamisen tietojärjestelmiinsä. Päätöstä perusteltiin biotooppien rekisteröinnin epäselvällä oikeustilanteella.

Avainbiotooppien rekisteröinnin laillisuutta on käsitelty Ruotsissa useassa oikeusjutussa, joissa metsänomistajat ovat valittaneet Skogsstyrelsenin avainbiotooppien rekisteröinnistä heidän maillaan. Tapauksissa on päädytty hieman erilaisiin tuloksiin. Esimerkiksi Tukholman kamarioikeuden päätöksessä katsottiin, ettei rekisteröintiin ole ollut laillista perustetta kesäkuun 2019 jälkeen. Tuolloin hallitus perui Skogsstyrelselle annetun inventointitoimeksiannon.

Korkein oikeus ei ole antanut jutuissa valituslupaa.

”Tilanne on niin epäselvä, että emme jatka avainbiotooppien rekisteröintiä”, laitoksen johtaja Herman Sundqvist kertoo.

Osa metsänomistajista on pyytänyt Skogsstyrelseniä poistamaan maillaan sijaitsevien avainbiotooppien rekisteröinnit. Tähän on suostuttu, mikäli rekisteröinti on tehty kesän 2019 jälkeen. Sitä ennen kirjattujen avainbiotooppien kohdalla asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Skogsstyrelsen on inventoinnut ja rekisteröinyt avainbiotooppeja Ruotsissa 1990-luvulta lähtien.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus