Sahatavaran viennin arvo heikkeni viime vuonna – laskua seitsemän prosenttia

Puun tuonti lisääntyi muutaman prosentin.

Metsäteollisuustuotteiden vienti jäi viime vuonna 12,4 miljardiin euroon. Se on kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää. Kaikkien päävientituotteiden viennin arvo laski.

Puutuoteteollisuuden tuotteita vietiin reaalisesti yhteensä 2,8 miljardin edestä. Sahatavaran viennin arvo oli 1,7 miljardia euroa, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vanerin vienti laski 11 prosenttia 500 miljoonaan euroon.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita vietiin yhteensä 9,6 miljardin arvosta. Paperin vienti jäi vajaaseen 4 miljardiin euroon, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Valkaistun sulfaattisellun vienti jäi 2,1 miljardiin euroon, siinä pudotusta oli peräti 12 prosenttia. Pienintä lasku oli kartongissa, sen vienti laski kaksi prosenttia 2,9 miljardiin euroon.

Puuntuonti elpyi

Suomeen tuotiin viime vuonna puuta 11,8 miljoonaa kuutiota. Se on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tuonnista 57 prosenttia oli kuitupuuta ja kolmasosa haketta. Tukin osuus oli kolme prosenttia.

Valtaosa tuonnista eli 74 prosenttia oli peräisin Venäjältä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa