Yhteismetsä suojeli runsaat 100 hehtaaria – alueella lahopuuta, aihkeja ja keloja

Suojelualueet jäävät Kuusamon yhteismetsän omistukseen.

Kuusamon yhteismetsä on sopinut Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen kanssa runsaan 100 hehtaarin vapaaehtoisesta suojelusta. Alueet jäävät yhteismetsän omistukseen.

Suojelluista alueista suurin on noin 75 hehtaarin kokoinen Siltingin suojelualue, joka sijaitsee lähellä Posion rajaa. Alueella on luonnontilainen Siltinkisuo ja kivennäismaiden vanhoja metsiä. Nämä ovat suurelta osin vanhaa mäntyvaltaista boreaalista luonnonmetsää, jossa lahopuuta, aihkeja ja keloja. Vanhimmat männyt ovat satoja vuosia vanhoja

Lisäksi suojeltiin yhdeksän hehtaarin suuruinen Rinteenlampien alue ja 21 hehtaarin suuruinen Merenvaaran alue. Ne rajoittuvat Oulangan kansallispuistoon.

Suojelualueilla hakkuut ja metsänhoitotoimet on kielletty. Metsästyksestä päättää alueen omistaja.

”Paikallisen ely-keskuksen kanssa tarjoamistamme suojelukohteista löytyi helposti yhteinen tahtotila ja kohteiden edustavuus riitti myös ympäristöministeriön hyväksyntään. Näillä kohteilla suojelu oli kaikkien osapuolten mielestä oikea vaihtoehto”, kertoo Kuusamon yhteismetsän toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen.

Kuusamon yhteismetsä on maan suurin. Sen pinta-ala on runsaat 92 000 hehtaaria.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto