Sahatavaran vienti Euroopan ulkopuolelle kasvu-uralla

Suomen vientimaiden listalla yksi loistaa poissaolollaan.

Euroopan sahatavaraviejät ovat kasvattaneet myyntiään Euroopan ulkopuolelle 30 prosentista 45 prosenttiin viimeisen kymmenen vuoden aikana, metsäteollisuuden maailmankauppaa seuraava Wood Resources International (WRI) raportoi.

Historiallisesti suurin osa eurooppalaissahojen viennistä on mennyt naapurimaihin ja vain noin viidennes on laivattu Lähi-Itään, Pohjois-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai Japaniin. Vienti Euroopan ulkopuolelle on kuitenkin kasvanut 45 prosenttiin, sillä laivaukset Kiinaan ovat kasvaneet voimakkaasti.

Viennin kasvumarkkinat Kiinassa ja Yhdysvalloissa

Euroopan neljä suurinta sahatavaran tuottajaa ja viejää ovat Ruotsi, Suomi, Saksa ja Itävalta. Viime vuonna niillä oli 56 prosentin osuus Euroopan sahatavaratuotannosta ja kahden kolmasosan osuus viennistä. Viimeisen vuosikymmenen aikana neljän maan ryhmä on kasvattanut vientiään 20 prosentilla noin 36 miljoonaan kuutiometriin.

Käytännössä kaikki lisääntyneestä vientimyynnistä on suuntautunut Euroopan ulkopuolelle, etenkin Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, mutta myös pienemmille Aasian markkinoille kuten Intiaan, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Vietnamiin ja Australiaan.

Suomi vie kauas, muttei Yhdysvaltoihin

Suomen sahatavaraviennistä yli 65 prosenttia menee Euroopan ulkopuolelle. Suomi on kuitenkin neljästä kärkimaasta ainoa, joka ei ole oleellisesti kasvattanut vientiään Yhdysvaltoihin.

Ruotsin ja Saksan sahatavaraviennistä noin 45 prosenttia menee Euroopan ulkopuolelle. Itävallan sahat myyvät tuotantonsa lähinnä naapurimaihin Italiaan, Saksaa ja Sloveniaan, jotka yhdessä kattavat lähes 70 prosenttia Itävallan sahatavaraviennistä.

Kiina ja Yhdysvallat ottavat vastaan osapuilleen puolet koko maailman sahatavaraviennistä, ja niistä on tullut Euroopan valmistajille tärkeitä markkina-alueita kuluneen kymmenvuotiskauden aikana.

WRI pitää todennäköisenä, että Euroopan tuottajat kasvattavat läsnäoloaan näillä kasvumarkkinoilla, sillä molemmilta mailta puuttuu riittävät metsävarat vastaamaan metsätuotteiden kysynnän kasvuun.

Puukauppa Puukauppa