Metsäteollisuus: Kilpailukyky sivuroolissa fossiilittoman liikenteen raportissa

Metsäteollisuuden mukaan laajamittainen siirtyminen raide- tai sisävesikuljetuksiin ei ole mahdollista.

Metsäteollisuus ry ei ole tyytyväinen eilen esiteltyyn fossiilittoman liikenteen työryhmän loppuraporttiin. Etujärjestön mukaan hyväkuntoisen tieverkon ja suuremman kuljetuskaluston merkitys päästöjen vähentämisessä saa suhteessa muihin keinoihin liian vähän painoarvoa.

”Tavaraliikenteen osalta raportissa nostetaan suhteettoman vahvasti esiin kuljetusten siirtyminen teiltä raiteille ja vesiteille”, Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa todetaan.

Työryhmä esittää käyttöön joko liikenteen kansallista päästökauppajärjestelmää tai dieselin polttoaineveron kiristämistä edelleen.

Loppuraportissa keskeisenä toimenpiteenä esitetty polttoaineveron korottaminen ei metsäteollisuuden mukaan vähennä kuljetusten päästöjä eikä kuljetustarvetta.

”Tiekuljetusten rooli on metsäteollisuuden kuljetuksissa keskeinen. Johtuen eri kuljetusmuotojen luontaisesta työnjaosta, laajamittainen siirtyminen raide- tai sisävesikuljetuksiin ei ole mahdollista”, toteaa johtaja Jyrki Peisa Metsäteollisuus ry:stä.

Puukauppa Puukauppa