Sahateollisuus: ”Pyrkimyksemme on pienentää hiilijalanjälkeämme”

Järjestö laatii vähähiilisyyden tiekartan kevään aikana.

Sahateollisuuskin pyrkii vähentämään päästöjään. Itsenäisiä sahoja edustava Sahateollisuus ry on ryhtynyt laatimaan vähähiilisyyden tiekarttaa. Työ tehdään yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa ja se valmistuu kevään aikana.

Sahateollisuus kuuluu ns. vähäpäästöisiin toimialoihin, jonka fossiilisten päästöjen osuus on pieni.

”Uskomme kuitenkin, että hiilikarttatyö paljastaa aitoja päästövähennysten mahdollisuuksia. Pyrkimyksemme on pienentää hiilijalanjälkeämme ja vahvistaa tuotteidemme positiivisia ilmastovaikutuksia”, Sahateollisuus ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen sanoo.

Kostilainen muistuttaa, että sahateollisuuden tuotteet ovat merkittäviä hiilivarastoja ja tärkeitä vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa.

”Hiilikarttatyön avulla haluamme tarkentaa sahatavaran hiilijalanjäljen mittaamista.”

Vähähiilisyyden tiekartan lisäksi Sahateollisuus ja Luonnonvarakeskus laativat sahatavaran ja höylätavaran ympäristöselosteen. Ympäristöseloste on elinkaarianalyysiin perustuva, standardoitu kansainvälinen tapa esittää tiedot valmistetun tuotteen ympäristövaikutuksista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa