Sahattavaa tarvitaan kuten ennenkin

Keiteleen metsäpäällikkö toivoo, ettei koronavirus johda aiheettomaan pessimismiin.

Koronaviruksen vuoksi maailman- ja kotimaantaloudesta kuuluu lähes pelkästään huonoja uutisia, mutta Keitele Groupin metsäpäällikkö Ilpo Pentinpuro peräänkuuluttaa aktiivisuutta puumarkkinoille.

”Puunostotavoitteet on ennallaan ja sahat pyörivät kuten ennenkin.”

Keiteleen puunhankinnan henkilöstö on töissä normaalisti, mutta ohjeistus on, että yli 70-vuotiaita metsänomistajia ei kohdata henkilökohtaisesti, vaan yhteydenpito hoidetaan puhelimella, sähköisesti tai kirjeitse. Samoin kaikki metsänomistajatapahtumat on peruttu.

”Aika on poikkeuksellinen, mutta pessimismille ei kannata antaa sijaa. Sahatavaran kysyntätilanne on normaali ja puuntarjonta saisi olla reippaampaa.”

Puukauppa Puukauppa