Sahojen on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet entistä paremmin

Tuoreen väitöskirjan mukaan sahateollisuudessa tulisi panostaa asiakaslähtöisyyteen ja palveluliiketoimintaan.

Saha- ja puutuoteteollisuudella on paljon mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen, Marika Makkosen väitöskirjassa todetaan. Mahdollisuudet voidaan hyödyntää, jos panostetaan asiakaslähtöisyyteen ja palveluliiketoimintaan.

Markkinointitutkimuksessa on huomattu, että toimialasta riippumatta yritysten liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat palveluissa sekä yritysten ja toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Väitöksen mukaan tarve asiakaslähtöisyyteen on sahateollisuudessa kyllä tunnistettu, mutta alan toimintamallit ovat yhä varsin tuotelähtöisiä. Tuotelähtöisyyden yksi merkittävä haitta on joutuminen hintakilpailuun, joka ei ole kestävä keino pärjätä pitkällä aikavälillä.

Myös sahateollisuuden teolliset asiakkaat kaipaavat enemmän palvelua ja ennen muuta palveluasennetta.

Siirtyminen tuotelähtöisestä toiminnasta asiakaslähtöiseen edellyttää yrityksiltä isoja muutoksia, muun muassa nykyisten toimintatapojen ja periaatteiden kyseenalaistamista. Keskeistä muutoksessa on asenteiden ja palvelukulttuurin muutos. On ymmärrettävä, mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa: tarvitaan ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja prosesseista, sen perusteella sahat voivat kehittää omaa toimintaansa.

Tämä ei väitöksen mukaan koske vain yhtä yritystä tai sahateollisuutta vain koko puutuoteteollisuutta.

Makkosen väitöskirja tarkastetaan tänään Helsingin yliopistolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa