Saksa aikoo käyttää metsiin 900 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä

Kirjanpainajat ovat aiheuttaneet suuria tuhoja, ja tänä kesänä laajat metsäpalot ovat riehuneet Brandenburgissa.

Saksan liittovaltion hallitus haluaa investoida 900 miljoonaa euroa metsien suojeluun ja uudistamiseen, kertoo Die Zeit -lehti. Rahoituksella pyritään edistämään metsänomistajien varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja vahvistamaan hiilinieluja.

Yli 100 hehtaaria metsää omistava voi saada rahoitusta, jos suojelee metsistään vähintään viisi prosenttia eikä tee näillä alueilla hakkuita vähintään 20 vuoteen.

Saksan pinta-alasta metsää on noin kolmannes. Kirjanpainajat ovat aiheuttaneet mittavia tuhoja Länsi-Saksan kuusikoissa, ja tänä kesänä Berliiinin lähellä, Brandenburgissa, on palanut metsää ainakin 200 hehtaarin alueella.

Saksan metsäneuvoston tekemän tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen seuraukset ovat aiheuttaneet metsissä 15 miljardin euron vahingot vuosina 2018–2021. Metsäneuvoston puheenjohtaja Georg Schirmbeck pitää Die Zeitin mukaan liittovaltion kaavailemaa rahoitusta hyvänä mutta riittämättömänä toimenpiteenä. Metsäneuvosto katsoo, että pitkällä aikavälillä metsien ilmastokestäväksi tekeminen vaatisi 50 miljardia euroa.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut