Saksa ja Kiina metsäteollisuuden tärkeimmät kauppakumppanit viime vuonna

Heikentynyt kysyntä kutisti metsäteollisuuden vientiä 16 prosenttia.

Metsäteollisuuden viennin arvo tippui viime vuonna 12 miljardiin euroon, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoista selviää. Pudotusta edellisvuodesta kertyi reaalisesti 16 prosenttia: puutuotteiden osalta laskua tuli neljännes ja massa- ja paperiteollisuuden osalta 13 prosenttia. Pudotuksen taustalla on globaalin kysynnän vähentyminen, Luke arvioi.

Metsäteollisuuden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta oli viime vuonna 16 prosenttia.

Metsäviennin arvosta pääosa – 74 prosenttia – saatiin massa- ja paperiteollisuustuotteista. Puutuotteiden osuus oli 25 prosenttia, raaka- ja sivutuotepuun viennistä kertyi prosentti.

Vientimäärät olivat pääosin laskussa. Massan vienti tosin kasvoi, mutta paperin ja etenkin kartongin laski. Kartongit kuitenkin tuottivat suurimman vientiarvon, vaikka niiden reaalinen arvo putosi 20 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös sahatavaran vientimäärä laski muutaman prosentin.

Tärkeimmät vientimaat olivat Saksa ja Kiina: Saksaan metsäteollisuustuotteita ja puuta vietiin 1,5 miljardin euron edestä, Kiinaan 1,4 miljardilla. Saksaan vietiin runsaasti sekä paperia että kartonkia, yhteensä yli 0,9 miljardin euron arvosta.

”Suurin osa Kiinan myyntituloista, noin 1,2 miljardia euroa, tuli sellusta. Paperia vietiin arvoltaan eniten Yhdysvaltoihin ja määrältään eniten Saksaan”, kertoo Luken yliaktuaari Tiina Mäkipää tiedotteessa.

Sahatavaran suurin ostaja oli arvon perusteella Iso-Britannia (200 miljoonaa euroa) ja määrän perusteella Egypti (1,1 miljoonaa kuutiometriä).

Tuonnista yli puolet kuitupuuta

Suomeen tuotiin viime vuonna puuta viisi miljoonaa kuutiota. Se on 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Tuodusta puusta 56 prosenttia oli kuitupuuta, 28 prosenttia haketta ja kaksi prosenttia tukkipuuta. Eniten raakapuuta tuotiin Virosta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa