Sellun ja paperin hinnanlasku niisti UPM:n tulosta

Kannattavuus säilyi kuitenkin vahvana.

UPM teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2 287 miljoonan euron liikevaihdon, jossa oli laskua 406 miljoonaa eli 15 prosenttia edellisvuodesta.

Liikevoitto supistui 35 prosentilla 243 miljoonaan, kun vuotta aiemmin liikevoittoa kertyi 373 miljoonaa.

Kaikki kustannuserät huomioon ottava viimeisen rivin tulos putosi 192 miljoonaan aiemmasta 304 miljoonasta. Tulosprosentti putosi kolmella prosenttiyksiköllä, mutta oli edelleen kohtuullisen vahva 8,3.

Tulosnumeroiden supistuminen johtui lähinnä sellun ja paperin alentuneista hinnoista sekä painopaperien pienemmistä toimitusmääristä. Tarra- ja erikoispaperit sen sijaan tekivät kaikkien aikojen parhaat osavuositulokset.

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan koronapandemia ei vaikuttanut ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi liiketoimintoihin, ei edes Kiinassa. UPM on kuitenkin perunut arvionsa kuluvan vuoden näkymistä eikä toistaiseksi anna uutta arviota, ja muistuttaa merkittävästä epävarmuudesta.

”Monet tuotteistamme tyydyttävät välttämättömiä jokapäiväisiä tarpeita, ja erityisesti sellun, erikoispaperien ja tarramateriaalien kysyntä saattaa olla pandemian aikana suhteellisen vakaata. Toisaalta graafisten paperien, vanerin ja sahatavaran kysyntä todennäköisesti kärsii sulkutoimista ja niistä aiheutuvasta globaalista taantumasta.”

UPM on varautunut sopeuttamaan toimintaansa työvuorojärjestelyillä, lomautuksilla ja työaikojen lyhentämisellä.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat