Sellutehtaiden puukuitukustannukset laskivat maailmanlaajuisesti

Havukuitupuun kansainvälinen kauppa lähes sata miljoonaa kuutiometriä.

Havukuitupuun kansainväliset kauppamäärät pysyivät viime vuonna käytännössä toissavuoden tasolla 93 miljoonassa kuutiometrissä. Lähes puolet määrästä meni Kiinaan, metsäsektorin globaaleja markkinoita seuraava Wood Resources International raportoi.

Sellutehtaiden puukuitukustannukset eli kuitupuun ja hakkeen hinnat jatkoivat laskuaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Suurimmat hinnanlaskut koettiin Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa, kun taas maltillisempaa laskua nähtiin Aasiassa, Tyynen meren alueella ja Pohjois-Amerikassa.

Sellun laivaukset kasvoivat 3,5 prosenttia. Suurin osa noususta johtui Kiinan vahvasta kysynnästä vuoden jälkipuoliskolla.

Euroopassa havusellun hinnanlasku pysähtyi vuoden lopussa pudottuaan joulukuussa kolmen vuoden alimmalle tasolle, 820 dollariin tonnilta.

Venäjä suurin sahatavaraviejä

Sahatukin hinnat jatkoivat laskuaan kaikilla mantereilla. Suurin hinnanlasku koettiin Euroopassa, erityisesti Keski-Euroopassa.

Sahatukin globaalilla hintaindeksillä on takanaan seitsemän laskevaa kvartaalia ja indeksi on nyt alkuvuoden 2016 tasolla.

Vuosi 2019 jää sahateollisuuden historiaan vuotena, jolloin Venäjä ohitti Kanadan maailman suurimpana sahatavaran viejänä. Syitä oli kaksi – Kanadan vienti Yhdysvaltoihin supistui ja Venäjän vienti Kiinaan kasvoi.

Vaikka Kanada on ehdottomasti suurin sahatavaran toimittaja Yhdysvaltoihin, niin viime vuoden lopulla laivaukset muista maista yltivät ennätykselliseen 14 prosentin osuuteen. Suurimpia viejiä olivat Saksa, Ruotsi, Chile, Brasilia ja Itävalta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa